Šošovica 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 59,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,95
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,81