Cícerové boby 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 49,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,96
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,5
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 20,16