Kapusta červená sterilizovaná s olejom 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,66
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 151,52