Paradajkový pretlak 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,36
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,04
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,12