Ananás 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,01
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 99,01