Paprika zelená sterilizovaná 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,67
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 149,25