Uhorky rýchlokvasené 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 1,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,19
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,02
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 526,32