Karfiol sterilizovaný 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,29
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 344,83