Kukurica sterilizovaná 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 44,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,47
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,45
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 22,37