Kukurica jemná - sterilizovaná 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,28
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 43,86