Krenex 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,81
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,18
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 55,25