Fazuľa v pretlaku 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,36
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 73,53