Cesnaková pasta 50% soli 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,21
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 82,64