Zeleninová zmes s kukuricou 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 15,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,57
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 63,69