Zeleninová zmes - Country 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 1,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,13
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,01
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 769,23