Zelenina pod sviečkovú 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,13
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 88,5