Kukurica 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 15,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,58
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 63,29