Karotka 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,87
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 114,94