Hrášok s karotkou 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 10,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,04
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 96,15