Omáčka rajčiaková so smotanou( materská škôlka ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 65,57