Zelenina miešaná na anglický spôsob( materská škôlka ) 110 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 148,65