Fazuľové struky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,64
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 156,25