Hrušky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 15,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,55
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 64,52