Omáčka syrová( materská škôlka ) 55 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,05
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 196,43