Omáčka rajčiaková( materská škôlka ) 110 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 75,86