Hrášok dusený s mrkvou( materská škôlka ) 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 90,91