Hrachová kaša( materská škôlka ) 130 gramov

Priemerné sacharidy v g: 31,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,24
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 41,67