Fazuľa s rajčiakovým pretlakom( materská škôlka ) 130 gramov

Priemerné sacharidy v g: 28,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 46,1