Zemiaky na kyslo( materská škôlka ) 190 gramov

Priemerné sacharidy v g: 34,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,18
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 54,6