Prívarok špenátový( materská škôlka ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 8,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 148,15