Prívarok šošovicový( materská škôlka ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 71,43