Prívarok fazuľový so zemiakmi( materská škôlka ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 25,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 58,82