Prívarok fazuľový( materská škôlka ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 25,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 59,52