Prívarok fazuľkový so zemiakmi( materská škôlka ) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 16,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 83,83