Zemiakový šalát so zeleninou( materská škôlka ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 29,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50,68