Tarhoňa dusená( materská škôlka ) 110 gramov

Priemerné sacharidy v g: 38,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,35
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 28,72