Slovenská ryža( materská škôlka ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 37
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 32,43