Ryža zeleninová( materská škôlka ) 110 gramov

Priemerné sacharidy v g: 34,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 32,26