Ryža dusená s kukuricou( materská škôlka ) 105 gramov

Priemerné sacharidy v g: 44,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,43
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,44