Ryža dusená s hráškom( materská škôlka ) 125 gramov

Priemerné sacharidy v g: 41,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,33
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,41