Knedľa kysnutá( materská škôlka ) 80 gramov

Priemerné sacharidy v g: 45,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,57
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,43