Hranolky pečené v rúre( materská škôlka ) 85 gramov

Priemerné sacharidy v g: 37,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,44
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 22,91