Halušky( materská škôlka ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 45,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,38
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,55