Žemľovka s tvarohom a jablkami( materská škôlka ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 61,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 32,52