Žemľovka s jablkami a orechmi( materská škôlka ) 190 gramov

Priemerné sacharidy v g: 58,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 32,53