Žemľovka s jablkami( materská škôlka ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 49,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 32,26