Závin kysnutý s tvarohovou plnkou( materská škôlka ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 85
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,47
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,18