Závin kysnutý s makovou plnkou( materská škôlka ) 130 gramov

Priemerné sacharidy v g: 89,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,49