Závin kysnutý s orechovou plnkou( materská škôlka ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 90,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,56
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,72