Tvarohové guľky so strúhankou (guľky 240g, džem 25g)( materská škôlka ) 185 gramov

Priemerné sacharidy v g: 52,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,28
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 35,31